Natuurlijk, hier is een privacybeleidpagina voor een Google-app met een sectie waarin gebruikers een verzoek kunnen indienen om hun account en bijbehorende gegevens te verwijderen:

---

# Privacybeleid

Welkom bij de privacybeleidpagina van onze Google-app. Uw privacy is belangrijk voor ons en we zetten ons in om uw persoonsgegevens te beschermen. Dit beleid legt uit welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en welke rechten u heeft met betrekking tot uw gegevens.

## 1. Informatie die wij verzamelen

### 1.1. Persoonlijke gegevens
Bij het gebruik van onze app kunnen we de volgende persoonlijke gegevens verzamelen:
- Naam
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Gebruikersnaam en wachtwoord

### 1.2. Gebruiksgegevens
We kunnen ook informatie verzamelen over hoe u onze app gebruikt, zoals:
- Apparaattype en unieke apparaat-ID
- IP-adres
- Besturingssysteem
- Datum en tijd van uw gebruik van de app
- Gebruiksstatistieken

### 1.3. Locatiegegevens
Met uw toestemming kunnen we locatiegegevens verzamelen en gebruiken om bepaalde functies in onze app te bieden.

## 2. Hoe wij uw informatie gebruiken

We gebruiken de verzamelde informatie voor de volgende doeleinden:
- Om onze diensten te verlenen en te onderhouden
- Om uw account te beheren en te personaliseren
- Om klantenondersteuning te bieden
- Om gebruikstrends en voorkeuren te analyseren
- Om u te informeren over updates, aanbiedingen en promoties

## 3. Hoe wij uw informatie delen

We delen uw persoonlijke gegevens niet met derden, behalve in de volgende gevallen:
- Met uw toestemming
- Voor externe dienstverleners die ons helpen onze diensten te leveren
- Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen
- Om onze rechten en eigendommen te beschermen

## 4. Gegevensbeveiliging

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en onbevoegde toegang.

## 5. Uw rechten

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:
- Recht op toegang: U kunt een kopie van uw gegevens opvragen.
- Recht op rectificatie: U kunt onjuiste of onvolledige gegevens laten corrigeren.
- Recht op verwijdering: U kunt verzoeken om uw gegevens te verwijderen.
- Recht op beperking van verwerking: U kunt ons vragen om de verwerking van uw gegevens te beperken.
- Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U kunt verzoeken om uw gegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen.

## 6. Verzoek om gegevensverwijdering

Als u uw account en bijbehorende gegevens wilt verwijderen, kunt u een verzoek indienen via de volgende link: Verzoek om gegevensverwijdering

We zullen uw verzoek binnen een redelijke termijn verwerken en u op de hoogte stellen wanneer het is voltooid.

## 7. Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

## 8. Contact

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via:

**E-mail:** [uw e-mailadres]
**Adres:** [uw bedrijfsadres]

Bedankt voor het gebruiken van onze app en voor het vertrouwen dat u in ons stelt met uw persoonlijke gegevens.

---

U kunt de link in sectie 6 aanpassen om gebruikers door te verwijzen naar een specifieke pagina of formulier waar ze hun verzoek kunnen indienen. Vervang ook de placeholders in het contactgedeelte door uw daadwerkelijke contactgegevens.

Shopping cart
Sign in

No account yet?

Voeg je header hier toe

Nice to meet you!

Thanks for your interest in our SAVS® products. Please fill in your details below and we will contact you within 24 hours.