Privacybeleid SAVS APP
Laatst gewijzigd: 2 juli 2024

Inleiding
Dit privacybeleid van SAVS beschrijft de soorten informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot persoonsgegevens, die we van u kunnen verzamelen of die u kunt verstrekken wanneer u met ons communiceert, onze toepassing gebruikt, verstrekt door Zhejiang Huaxiao Technology Co, Ltd ("Huaxiao", "Wisualarm", "wij", "ons" of "onze"), handelend als gegevensbeheerder. In dit Privacybeleid wordt ook beschreven hoe wij die informatie verzamelen, gebruiken, onderhouden, delen, beschermen, openbaar maken of anderszins verwerken. Lees dit beleid zorgvuldig door om ons beleid en onze praktijken met betrekking tot uw gegevens en de manier waarop wij deze behandelen te begrijpen.

"Persoonsgegevens" zoals in dit privacybeleid van SAVS betekent alle informatie die u identificeert of die u direct of indirect kan identificeren, in het bijzonder in combinatie met een andere identificator van u.

Dit Privacybeleid omvat de volgende inhoud:
1. Informatie die wij over u verzamelen, doeleinden van de verwerking en rechtsgronden
2. Kinderen jonger dan 16 jaar
3. Hoe we uw persoonlijke gegevens opslaan
4. Delen van informatie
5. Maatregelen voor gegevensbeveiliging
6. Externe leveranciers en hun diensten
7.Uw rechten
8. Wijzigingen in ons privacybeleid
9.Contactgegevens

1. Informatie die wij over u verzamelen, verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden

We verzamelen verschillende soorten informatie van en over gebruikers van onze Services, waaronder informatie die u rechtstreeks aan ons verstrekt en waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden, zoals, zonder beperking, naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer.

We kunnen ook automatisch bepaalde informatie verzamelen wanneer u door onze Services navigeert, zoals gebruiksgegevens, apparatuurprofielen en IP-adressen, door middel van cookies, webbakens en andere traceertechnologieën.

We hebben hieronder in tabelvorm een beschrijving gegeven van alle manieren waarop we van plan zijn je persoonlijke gegevens te gebruiken en op welke rechtsgrondslagen we ons daarvoor baseren. Waar nodig hebben we ook onze legitieme belangen aangegeven. We proberen ervoor te zorgen dat we alleen persoonlijke gegevens verzamelen en bewaren die we nodig hebben voor de diensten en producten die we u aanbieden. Daarom is, tenzij anders aangegeven in de onderstaande tabel, het verstrekken van persoonsgegevens een vereiste voor ons om een contract met u aan te gaan of onze contractuele verplichtingen na te komen. In het geval dat u ervoor kiest om bepaalde informatie niet te verstrekken, is het mogelijk dat u niet volledig of gedeeltelijk gebruik kunt maken van onze diensten.

Merk op dat we uw persoonsgegevens op meer dan één rechtsgrond kunnen verwerken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor we uw gegevens gebruiken. Neem contact met ons op als u meer informatie wilt over de specifieke rechtsgrond waarop wij ons baseren om uw persoonsgegevens te verwerken als er meer dan één grond in de onderstaande tabel is opgenomen.

Activiteit
Type gegevens
Verwerkingsdoeleinden
Wettelijke basis voor verwerking

A. Gebruik van SAVS App, Apparaten

1.1 Wanneer u zich voor het eerst aanmeldt bij SAVS App
E-mailadres; telefoonnummer (alleen van klanten die zich aanmelden bij SAVS App via hun telefoonnummer); land of regio dat u kiest; bijnaam die u gebruikt; wachtwoord (versleuteld); profielfoto (indien geüpload);
Om ons in staat te stellen uw registratie te voltooien, met u te communiceren en uw account te beheren. Profielfoto kan op vrijwillige basis worden geüpload als u een meer gepersonaliseerde account wenst. Als u dit nalaat, heeft dit geen invloed op de werking van de SAVS App.
Uitvoering van contract voor SAVS Registratieovereenkomst en legitieme belangen om onze contractuele relatie met u te onderhouden, we leveren alleen diensten aan gebruikers binnen de Europese Economische Ruimte (de "EER"), stellen u in staat te genieten van de functies van de diensten zoals beschreven in de gebruikershandleiding, houden onze producten bijgewerkt en relevant, om ons bedrijf te ontwikkelen en de veiligheid van producten te waarborgen en dat uw gebruik van onze producten in overeenstemming is met de geaccepteerde voorwaarden.
Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke EU- en lidstaatregelgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 (de "GDPR").


1.2 Wanneer u de gegevens wijzigt die u voor de registratie hebt gebruikt
Als je ervoor kiest om een van de bovenstaande gegevens te wijzigen, worden de nieuwe gegevens verzameld ter vervanging van de oude.
Om de door u gevraagde wijzigingen mogelijk te maken. Weigering om dergelijke informatie te verstrekken kan er alleen toe leiden dat u deze functie niet kunt gebruiken, maar heeft geen invloed op uw normale gebruik van de andere functies van SAVS App.

2. Wanneer u inlogt en gebruik maakt van onze diensten
Naast de informatie vermeld onder punt 1, verwerken wij gegevens met betrekking tot de terminal (zoals uw smartphone) die u gebruikt om in te loggen, zoals GPS, het besturingssysteem van de terminal, het model en de unieke identificatiecode.
Om onze diensten aan u aan te bieden, de normale werking van onze diensten te onderhouden, onze diensten te optimaliseren en de veiligheid van uw account te waarborgen

3. Wanneer u een apparaat toevoegt (in de Apparateninterface kunt u apparaten zoals poorten, alarmapparaten, IP-camera's, opslagapparaten en deurbellen bekijken en toevoegen aan de SAVS App)
Apparaat SN; Apparaatmodel; Wifi-info; Apparaatnaam; Apparaatwachtwoord (versleuteld); Tijdzone apparaat en DST-status aan/uit
Om uw verzoek te verwerken om een apparaat aan uw account toe te voegen en configuratie van uw apparaat mogelijk te maken. Weigering om dergelijke informatie te verstrekken kan er alleen toe leiden dat u deze functie niet kunt gebruiken, maar heeft geen invloed op uw normale gebruik van de andere functies van SAVS.

4. Wanneer u de Live View-functie gebruikt die u een realtime videoweergave biedt
Apparaat SN; Apparaat IP; Apparaat poortinformatie; Videostream
Om u te voorzien van de basisdiensten van videoweergave via de SAVS App

5. Wanneer u de afspeel- en video-opnamefuncties gebruikt
SN van het apparaat, kanaal-ID van het apparaat, pad van opnamebestanden
Om uw geschiedenisrecord op te slaan en u in staat te stellen deze te bekijken

6. Wanneer u de instellingen van het toegevoegde apparaat activeert en configureert, zoals IP-camera, deurbel en opslagapparaat
Mac-adres; IP-adres; Apparaat SN; Apparaatmodel; Firmwareversie van het apparaat; Landinformatie (via IP-adres); Locatie van het apparaat (via IP); Registratiedatum van het apparaat; Informatie over het kanaal van het apparaat; Offline-/onlinestatus van het apparaat; Informatie over de configuratie van het apparaat.
Om de activering van uw SAVS-apparaat en de registratie ervan bij onze server mogelijk te maken

7. Wanneer u de apparaatnaam en de coverafbeelding instelt
Coverbeeld; Apparaatnaam; Kanaalinformatie; Apparaatmodel; Apparaat SN
U kunt de apparaatnaam instellen, de coverafbeelding wijzigen en de kanaalnaam, het apparaatmodel en SN bekijken. De verwerking van dergelijke informatie is nodig om de door u gevraagde wijzigingen mogelijk te maken en om u te informeren over de details van het apparaat dat aan uw SAVS-account is toegevoegd. Weigering om dergelijke informatie te verstrekken kan er alleen toe leiden dat u deze functie niet kunt gebruiken, maar heeft geen invloed op uw normale gebruik van de andere functies van de SAVS App.

8. Wanneer u het wachtwoord van het apparaat invoert of de reset-functie gebruikt
Apparaat SN; wachtwoord (gecodeerd)
Om u in staat te stellen de beveiliging van uw apparaat te verbeteren door een wachtwoord toe te voegen of uw wachtwoord opnieuw in te stellen. Weigeren om dergelijke informatie te verstrekken kan er alleen toe leiden dat u deze functie niet kunt gebruiken, maar heeft geen invloed op uw normale gebruik van de andere functies van SAVS.

9. Wanneer u de functie Device Share gebruikt
Apparaat SN; E-mailadres en (of) telefoonnummer van de andere gebruiker met wie u uw apparaat deelt
Om u in staat te stellen uw apparaat te delen met een andere gebruiker van de SAVS App zoals door u gevraagd. Weigering om dergelijke informatie te verstrekken kan er alleen toe leiden dat u deze functie niet kunt gebruiken, maar heeft geen invloed op uw normale gebruik van de andere functies van SAVS.

10. Wanneer u de functie Apparaat verwijderen gebruikt
Apparaat SN; E-mail en (of) telefoonnummer (alleen van klanten die zich via hun telefoonnummer aanmelden bij SAVS App).
Om de verwijdering van het apparaat uit uw account op SAVS App en gematchte accessoire mogelijk te maken, zoals u ons heeft gevraagd. Het weigeren om dergelijke informatie te verstrekken kan er alleen toe leiden dat u deze functie niet kunt gebruiken, maar heeft geen invloed op uw normale gebruik van de andere functies van SAVS.

11. Wanneer u een melding ontvangt
Apparaat SN; Push-melding ID/alarmmomentopname
Om u alarmmeldingen te sturen en u de diensten te leveren die u ons hebt gevraagd

12. Wanneer u de clouddiensten van SAVSApp gebruikt om uw opslagcapaciteit uit te breiden
Apparaat SN; berichten en video-opname; Informatie over apparaatkanaal
Om u gebruik te laten maken van de cloudopslagdienst (gratis of versie met toegevoegde waarde). Als u weigert dergelijke informatie te verstrekken, kan dit er alleen toe leiden dat u deze functie niet kunt gebruiken, maar dit heeft geen invloed op uw normale gebruik van de andere functies van SAVS.

13. Wanneer u een cloudopslagplan koopt of een cadeaubon inwisselt
Details van het aangeschafte cloudopslagplan; betalingsmethode; besteldatum; e-mail
Om uw bestelling te verwerken en u te factureren ten behoeve van het cloudopslagplan

14. Wanneer u uw cloudopslagplan overdraagt
De naam van het apparaat waarvan het plan is overgezet; de naam van het apparaat waar het plan naar is overgezet; informatie over het plan
Om de geactiveerde cloudservice over te dragen naar een specifiek apparaat dat is toegevoegd aan uw account. Als u weigert dergelijke informatie te verstrekken, kan dit er alleen toe leiden dat u het gebruikerservaringsprogramma niet kunt gebruiken, maar dit heeft geen invloed op uw normale gebruik van de andere functies van SAVS.

15. Wanneer u zich afmeldt bij SAVS App en het SAVS-apparaat en onze service niet meer gebruikt
Uw telefoonnummer (alleen van klanten die zich via hun telefoonnummer aanmelden bij SAVS App), en (of) E-mail.
Om ons in staat te stellen uw uitschrijving te voltooien en al uw persoonlijke gegevens te verwijderen die door ons zijn verzameld tijdens de periode van uw gebruik van SAVS App.
Toestemming

16. Wanneer u de AI-functie van het apparaat gebruikt
Apparaat SN, en persoonlijke gegevens vastgelegd door de camera, bijv. kenteken van de auto
Om u in staat te stellen alarm te ontvangen bij het detecteren van bepaalde doelen, d.w.z. menselijke vorm, motorvoertuigen en huisdieren, en intelligente samenvatting push
Toestemming

17. Wanneer je de functie User Experience Plan gebruikt
Browsegeschiedenis & klikgedrag
Wanneer je user experience plan inschakelt, geef je ons toestemming om dergelijke informatie te verzamelen en ons te helpen onze producten en diensten te verbeteren en je gebruik van verschillende functies te analyseren. Het weigeren om dergelijke informatie te verstrekken kan er alleen toe leiden dat u het gebruikerservaringsplan niet kunt gebruiken, maar heeft geen invloed op uw normale gebruik van de andere functies van de SAVS App.
Toestemming

18. Wanneer u met ons communiceert via e-mail of de Feedback functie
Inhoud van uw communicatie met ons
Om met u te communiceren, u te voorzien van informatie die u over ons aanvraagt, uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen
Onze legitieme belangen om met u te communiceren en uw vragen/opmerkingen te beantwoorden

19. Wanneer u zich afmeldt bij SAVS App en het SAVS-apparaat en onze service niet meer gebruikt
Uw telefoonnummer (alleen van klanten die zich aanmelden bij SAVS App via hun telefoonnummer), en (of) E-mailadres.
Om ons in staat te stellen uw uitschrijving te voltooien en al uw persoonlijke gegevens te verwijderen die door ons zijn verzameld tijdens de periode van uw gebruik van SAVS App.
Toestemming

20. apparaat log
Uw gebruikersnaam, telefoonnummer, E-mailadres, Apparaat SN, en toestemming die toegang geven tot de opslag op het Apparaat.
Om ons in staat te stellen onze SAVS App en apparaatservice te verbeteren en u een betere gebruikerservaring te bieden
Toestemming

21. Apparaat Label Figuur en naam
Uw gebruikersnaam, telefoonnummer, e-mailadres, apparaat SN, en toestemming die toegang geven tot de opslag op het Apparaat
Om u in staat te stellen een QR-code met Apparaatgegevens op uw terminal op te slaan
22. Toestemming

B. Ander gebruik van uw informatie

We gebruiken de informatie die we verzamelen om diensten te leveren of te verbeteren die door ons, onze partners of andere vertrouwde externe leveranciers worden geleverd, zoals het leveren, evalueren, verbeteren of upgraden van diensten; het deelnemen aan marktonderzoeken met betrekking tot onze diensten, het ontwikkelen van nieuwe diensten, het bieden van klantenondersteuning, enz. Om de diensten te verbeteren, kunnen we ook het productgebruik analyseren, maar deze statistieken zullen geen identificeerbare persoonlijke gegevens van u bevatten.
Uitvoering van het contract en legitieme belangen om onze services up-to-date te houden en te verbeteren

We gebruiken uw contactgegevens om met u te communiceren, u te voorzien van informatie die u over ons aanvraagt, uw vragen te beantwoorden of wanneer we uw klachten behandelen. We kunnen deze gegevens gebruiken om u belangrijke kennisgevingen te sturen, zoals wijzigingen in onze relevante voorwaarden, bepalingen en beleidsregels. Aangezien deze informatie erg belangrijk is voor u om met ons te communiceren, raden wij u aan dergelijke informatie te ontvangen en te lezen.
Uitvoering van het contract en legitieme belangen om de contractuele relatie met u te beheren

We kunnen wettelijk verplicht zijn om uw identificerende informatie en persoonlijke gegevens te verzamelen en te delen met openbare of overheidsorganisaties om te voldoen aan de wet, een gerechtelijk bevel of om te reageren op een verzoek van de overheid of regelgevende instanties.
Naleving van een wettelijke verplichting


2. Kinderen jonger dan 16 jaar
Onze diensten zijn over het algemeen niet gericht op kinderen jonger dan 16 jaar. Niemand jonger dan 16 jaar mag persoonlijke gegevens verstrekken aan of via onze Services. We verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar.

Huaxiao raadt ouders ten zeerste aan actief toezicht te houden op de online activiteiten van hun kinderen. Als u denkt dat we informatie hebben van of over een kind jonger dan 16, neem dan contact met ons op via cloud.huaxiao@wisualarm.com.

3. Hoe we uw persoonlijke gegevens bewaren
Uw persoonsgegevens worden in de Europese Economische Ruimte ("EER") bewaard zolang dat nodig is voor de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden of voor zover dat nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.
Om de juiste bewaarperiode voor persoonsgegevens te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken en of we die doeleinden op een andere manier kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke vereisten. In het geval dat wij onze producten of een deel van of al onze diensten stopzetten, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en uw persoonsgegevens in kwestie verwijderen of dergelijke informatie binnen een redelijke termijn anonimiseren.

4. Delen van informatie
We kunnen uw persoonlijke gegevens om de volgende redenen doorgeven aan bepaalde vertrouwde derden:

Aan onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen om u de diensten te leveren waarom u ons hebt verzocht en ten behoeve van onze legitieme belangen van relatiebeheer

Aan expediteurs/vervoerders en andere zakelijke partners voor zover we uw bestellingen moeten leveren

Aan IT-dienstverleners die ondersteuning bieden tijdens onze dagelijkse werkzaamheden, zoals het onderhoud van digitale databases

Aan externe hotlineservice voor het ontvangen en opvolgen van uw after-salesverzoek

Aan leveranciers van marketingdiensten om u de diensten te leveren waarvoor u ons hebt gevraagd, zoals het ontvangen van het nieuws waarvoor u hebt gekozen

Aan een koper of mogelijke koper van ons bedrijf voor de evaluatie en afronding van zakelijke transacties.

Al deze derden zijn verplicht om uw persoonlijke gegevens adequaat te beschermen, onderhevig aan overeenkomsten die overeenkomen met de vereisten van de toepasselijke wetgeving.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook vrijgeven:

Om te voldoen aan een gerechtelijk bevel, wet of juridische procedure, inclusief om te reageren op een verzoek van de overheid of regelgevende instanties of voor onderzoeken (bijv. openbaarmaking om misdaad of fraude te voorkomen, of om te voldoen aan een gerechtelijk bevel of wetgeving).

Om onze Gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen, inclusief voor facturerings- en inningsdoeleinden.

Als wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of gepast is om de legitieme rechten, eigendommen of onze veiligheid, onze klanten of anderen te beschermen.

Wat betreft de persoonsgegevens die worden verzameld tijdens uw gebruik van de SAVS App en Cloud, maken wij gebruik van de diensten van cloud service providers, Alibaba Cloud Computing Co, Ltd.

5. Maatregelen voor gegevensbeveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen onopzettelijk verlies en tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking. Alle informatie die je aan ons verstrekt, wordt opgeslagen op onze beveiligde servers achter firewalls. Alle betalingstransacties worden gecodeerd met SSL-technologie. In het geval van informatielekken of andere incidenten met betrekking tot informatiebeveiliging, zullen we noodplannen initiëren om de brede verspreiding van beveiligingsincidenten te voorkomen en je informeren in de vorm van pushmeldingen en aankondigingen.

6. Externe leveranciers en hun diensten
Om ervoor te zorgen dat je een soepele browse-ervaring hebt, kun je naast ons en onze partners inhoud of netwerkkoppelingen ontvangen van externe leveranciers (hierna de derde partij genoemd). Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in dit SAVS-privacybeleid, is dit SAVS-privacybeleid niet van toepassing op situaties waarin een derde onafhankelijk diensten aan u levert via onze diensten die de diensten kunnen omvatten die wij aanbieden of sites van andere derden die een link naar onze diensten hebben. Houd er rekening mee dat als u gebruik maakt van de producten en/of diensten van dergelijke derden (inclusief maar niet beperkt tot PayPal of andere betaaldiensten met creditcard) en uw persoonlijke gegevens verstrekt, uw gegevens zullen worden behandeld in overeenstemming met de privacyverklaring of soortgelijke beleidsregels van die derde partij. Wij hebben geen controle over het privacy- en gegevensbeschermingsbeleid van derden en derden zijn niet gebonden aan dit beleid. Voordat u persoonlijke gegevens aan derden verstrekt, dient u het privacybeleid van deze derden te raadplegen. U kunt kiezen of u toegang wilt tot links, inhoud en diensten van derden. Wij nemen geen verantwoordelijkheid wanneer uw informatie bij dergelijke gelegenheden wordt misbruikt of ongepast openbaar wordt gemaakt.

7. Uw rechten
U kunt uw persoonlijke gegevens bekijken en wijzigen door in te loggen op uw account en de profielpagina van uw account te bezoeken. U kunt ons ook een e-mail sturen op cloud.huaxiao@wisualarm.com om toegang te vragen tot de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt, of ons te verzoeken deze te corrigeren of te verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen uw verwerking of ons verzoeken deze te beperken. Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen (zie hieronder). Hieronder vindt u een overzicht van uw wettelijke rechten:

Verzoek om toegang tot uw persoonlijke gegevens (algemeen bekend als een "verzoek om toegang voor de betrokkene"). Hiermee kun je een kopie krijgen van de persoonlijke gegevens die we over je bewaren en controleren of we deze rechtmatig verwerken. Als u toegang wilt tot uw hoofdportret, gebruikersnaam, e-mailadres en andere basisgegevens, of tot video-, beeld-, bestel-, apparaat- en andere servicegegevens op uw SAVS-account, kunt u SAVS binnengaan en op de betreffende functieknop tikken om toegang te krijgen tot de relevante informatie.

Correctie aanvragen van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren. Hiermee kunt u onvolledige of onnauwkeurige gegevens die we over u hebben laten corrigeren, hoewel we mogelijk de nauwkeurigheid moeten verifiëren van de nieuwe gegevens die u aan ons verstrekt. Als u uw bijnaam, e-mailadres, enz. op uw SAVS-account wilt wijzigen, gaat u naar SAVS en tikt u op gerelateerde functieknop.

Verzoek om verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Hiermee kunt u ons vragen persoonlijke gegevens te wissen of te verwijderen als er geen goede reden is om deze nog langer te verwerken. U hebt ook het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer u met succes uw recht op bezwaar tegen verwerking hebt uitgeoefend (zie hieronder), wanneer we uw gegevens mogelijk onrechtmatig hebben verwerkt of wanneer we uw persoonsgegevens moeten wissen om te voldoen aan de lokale wetgeving. Houd er echter rekening mee dat we niet altijd kunnen voldoen aan uw verzoek om gegevens te wissen om specifieke juridische redenen die u, indien van toepassing, zullen worden meegedeeld op het moment van uw verzoek. Als u de basisgegevens zoals e-mailadres en wachtwoord, of service-informatie zoals video, beeld en alarm op uw SAVS-account wilt wissen, kunt u uw informatie wissen door op de knop Gerelateerde gegevens wissen functie te tikken.

Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij ons beroepen op een gerechtvaardigd belang (of dat van een derde partij) en er iets met uw specifieke situatie is waardoor u bezwaar wilt maken tegen de verwerking op deze grond omdat u van mening bent dat dit gevolgen heeft voor uw fundamentele rechten en vrijheden. U hebt ook het recht om bezwaar te maken wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat we dwingende legitieme redenen hebben om uw gegevens te verwerken die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden.

Beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens aanvragen. Hiermee kunt u ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten in de volgende scenario's: (a) als u wilt dat we de juistheid van de gegevens vaststellen; (b) als ons gebruik van de gegevens onwettig is, maar u niet wilt dat we ze wissen; (c) als u wilt dat we de gegevens bewaren, zelfs als we ze niet langer nodig hebben, omdat u ze nodig hebt om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of (d) u hebt bezwaar gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar we moeten controleren of we dwingende legitieme redenen hebben om ze te gebruiken.

Verzoek om overdracht van uw persoonsgegevens aan u of aan een derde. Wij zullen u, of een door u gekozen derde partij, uw persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machineleesbaar formaat. Merk op dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons in eerste instantie toestemming hebt gegeven om deze te gebruiken of waarbij we de informatie hebben gebruikt om een contract met u uit te voeren.

Toestemming te allen tijde intrekken wanneer we ons baseren op toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van verwerkingen die zijn uitgevoerd voordat u uw toestemming introk. Als u uw toestemming intrekt, kunnen we bepaalde producten of diensten mogelijk niet aan u leveren. We zullen u hierover informeren op het moment dat u uw toestemming intrekt. Als u het gebruikerservaringsprogramma en de alarminformatie op uw SAVS-account wilt uitschakelen, kunt u SAVS binnengaan en op de bijbehorende sluitknop tikken om het uit te schakelen.

Om veiligheidsredenen zullen we stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren voordat we u toegang geven tot uw persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de relevante gegevensbeschermingsautoriteit.

8. Wijzigingen in ons privacybeleid
We houden dit Privacybeleid in de gaten en wijzigen dit Privacybeleid van tijd tot tijd. We zullen u op de hoogte stellen van wijzigingen in het Privacybeleid. We zullen ook voor een korte periode een kennisgeving van de wijzigingen op de homepage plaatsen. De datum waarop het Privacybeleid voor het laatst is herzien, staat bovenaan de pagina.

9. Contactinformatie

Om vragen te stellen of opmerkingen te maken over dit Privacybeleid en onze privacypraktijken, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via telefoon op 400-672-8166, via e-mail op cloud.huaxiao@wisualarm.com of per post op:
Zhejiang Huaxiao Technology Co, Ltd
E19, BingXin Road 1399, Binjiang District,
Hangzhou, provincie Zhejiang, V.R. China
310053
C/O: Functionaris voor gegevensbescherming

app
Shopping cart
Sign in

No account yet?

Voeg je header hier toe

Nice to meet you!

Thanks for your interest in our SAVS® products. Please fill in your details below and we will contact you within 24 hours.